Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej – relacja z konferencji

09.12.2019

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Akademią Antykorupcyjną zorganizowały wczoraj konferencję pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”. Jednym z prelegentów była Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM. W swoim wystąpieniu zaprezentowała działania Szefa Służby Cywilnej z zakresu budowania kultury uczciwości.

Katarzyna Dudzik podkreśliła, że działania Szefa Służby Cywilnej koncentrują się na trzech obszarach:

 • promocji wartości i zasad oraz prewencji;
 • monitoringu;
 • reakcji na naruszenie zasad oraz sankcje z tym związane.

Szef Służby Cywilnej aktywnie promuje kulturę uczciwości w służbie cywilnej. Między innymi:

 • powołał sieć doradców etycznych, którzy wspólne opracowali projekt zaleceń SSC nt. standardów pracy doradcy;
 • informuje o narzędziach, rozwiązaniach i dobrych praktyk, w tym także międzynarodowych;
 • organizuje warsztaty etyczne, które prowadzą pracownicy DSC;
 • upowszechnił w systemie e-learningowym KPRM szkolenia z zakresu etyki;
 • na podstawie sprawozdań dyrektorów generalnych monitoruje sytuację w korpusie służby cywilnej.

Głównymi tematami konferencji były:

 • budowa skutecznych narzędzi do przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom w instytucjach publicznych;
 • zmiany w prawie zamówień publicznych o charakterze antykorupcyjnym;
 • sposoby pozyskiwania środków finansowych na projekty antykorupcyjne;
 • przeciwdziałanie mobbingowi.