Przedstawiciel Polski członkiem Biura Komitetu OECD do spraw Zarządzania Publicznego

12.01.2018

Łukasz Świetlikowski z Departamentu Służby Cywilnej KPRM został wybrany do Biura Komitetu OECD do spraw Zarządzania Publicznego. Jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej.

Biuro składa się z delegatów krajowych i pełni rolę prezydium Komitetu. Członkowie Biura zarządzają pracami Komitetu – spotykają się w ramach jego posiedzeń oraz pracują zdalnie.

Jakie są zadania członków Biura?

  • planują prace komitetu (kierunki działań, budżet i inne),
  • rozwijają działalność OECD w kraju, w tym przede wszystkim promują jej dorobek ekspercki,
  • opracowują program posiedzeń komitetu, sugerują tematy/mówców,
  • prowadzą dyskusję w ramach grup roboczych w czasie sesji komitetu, zastępują przewodniczącą w razie jej nieobecności,
  • reprezentują komitet w kontaktach z innymi komitetami OECD, organizacjami międzynarodowymi i innymi interesariuszami.

Skład Biura Komitetu OECD

Biuro Komitetu składa się z dziewięciu osób:

  • przewodniczącej (Włochy),
  • wiceprzewodniczących (Belgia, Finlandia, Japonia, Niemcy, Polska, Szwecja, USA, Wielka Brytania).

Kadencja członków trwa trzy lata. Swoje funkcje pełnią oni pro publico bono.

Ostatnim polskim przedstawicielem w Biurze Komitetu był prof. Jacek Czaputowicz, obecny Minister Spraw Zagranicznych. Było to ponad dziesięć lat temu.

Komitet OECD do spraw Zarządzania Publicznego zajmuje się sprawami szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym zagadnieniami takimi jak: proces decyzyjny, kadry i struktury administracji, polityka antykorupcyjna, informatyzacja itd.). W jego posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele:

  • trzydziestu pięciu państw członkowskich OECD (delegaci krajowi),
  • obserwatorów (państw nieczłonkowskich, organizacji międzynarodowych, organizacji eksperckich).

Łukasz Świetlikowski jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył magisterskie i doktoranckie studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Obecnie zajmuje stanowisko radcy Szefa KPRM w Zespole Współpracy Międzynarodowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM. W Komitecie OECD do spraw Zarządzania Publicznego reprezentuje Szefa Służby Cywilnej od 2011 r.