Przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej na spotkaniu krajowych korespondentów CAF w Brukseli

23.03.2017

Dzisiaj w Brukseli krajowi korespondenci CAF podsumowali 7. Europejską Konferencję Użytkowników CAF. Kolejna odbędzie się w przyszłym roku, w Sofii.

Ważnymi tematami dyskusji były:

Na dzisiejszym spotkaniu w Brukseli Polskę reprezentuje Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM, która pełni funkcję krajowego korespondenta CAF w imieniu Szefa Służby Cywilnej, oraz dr Jarosław Matla z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, krajowy koordynator ds. jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie zorganizowano w trakcie prezydencji Malty w Radzie UE, przy współpracy Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA), w ramach prac Europejskiej Sieci ds. Administracji Publicznej (EUPAN). Korespondenci CAF spotykają się w trakcie każdej prezydencji w Radzie UE i dzielą się dobrymi praktykami, które dotyczą stosowania CAF i procedury jego poświadczania. Dyskutują o aktualizacji, a także – jeżeli okaże się to zasadne – o nowelizacji procedur CAF na szczeblu międzynarodowym.

CAF jest narzędziem z dziedziny zarządzania jakością, które pozwala pracownikom ocenić i usprawnić własną organizację. Wykorzystuje się je w oparciu o metodologię, która określa m.in. działania, jakie należy wykonać krok po kroku.

Więcej informacji na temat modelu CAF i procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF można znaleźć w polskiej wersji językowej podręcznika „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013”.