Przedstawiciele Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w DSC KPRM

15.09.2017

W ramach współpracy Departamentu Słuzby Cywilnej KPRM z Sekretariatem Gabinetu Ministrów Ukrainy 14 września odbyło się spotkanie z grupą ukraińskich stażystów.

Na mocy porozumienia z 2009 roku przedstawiciele ukraińskiego odpowiednika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywają dwutygodniowe staże w wybranych departamentach i biurach KPRM. Są one koordynowane przez Departament Spraw Zagranicznych KPRM i finansowane ze środków MSZ „Polska pomoc”.

Tematem przewodnim spotkania był system służby cywilnej w Polsce oraz rola Departamentu Służby Cywilnej. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły kwestie związane z:

  • naborem pracowników służby cywilnej,

  • warunkami zatrudnienia urzędników,

  • zasadami zatrudnienia na wyższych stanowiskach,

  • formami rozwoju zawodowego,

  • systemem emerytalnym w Polsce.

Ponadto stażystów interesował proces tworzenia i rozwoju polskiej służby cywilnej.

Podczas spotkania stronę polską reprezentował Krzysztof Banaś z Zespołu Współpracy Międzynarodowej DSC KPRM.