Rada KSAP w nowym składzie

30.06.2016

Premier Beata Szydło powołała w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej nowych członków. Przewodniczącym został dr Marcin Romanowski, a wiceprzewodniczącą prof. Izabela Kowalik.

Inauguracyjne posiedzenie Rady KSAP odbyło się 29 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zwykle Rada spotyka się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Przewodząca spotkaniu minister Beata Kempa podkreśliła znaczenie wybitnych osobowości, które w przeszłości budowały prestiż szkoły. Jednocześnie wskazała, że rząd ma wobec szkoły nowe, ambitne, ale realne cele. - Należy wzmocnić fundament, na jakim osadzona jest polska administracja publiczna. Urzędnicy pełnią bardzo ważną rolę w skutecznym i profesjonalnym prowadzeniu spraw Państwa - powiedziała minister Kempa. - Niezbędna jest rzetelna diagnoza sytuacji. Następnym krokiem musi być budowa zupełnie innego wizerunku urzędnika - dodała.

Przewodniczący Rady KSAP, dr Marcin Romanowski wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 21 lipca.

 

Członkowie Rady KSAP powołani 8 czerwca na okres pięcioletniej kadencji to:

 1. dr Marcin ROMANOWSKI – przewodniczący Rady KSAP

 2. prof. Izabela KOWALIK – wiceprzewodnicząca Rady KSAP

 3. prof. Tomasz BĄKOWSKI

 4. Tomasz BUŁAWA

 5. prof. Cezary MIK

 6. dr Michał SZCZEPAŃSKI

 7. prof. Tomasz ROSTKOWSKI

 8. prof. Mirosław STEC

 9. dr Krzysztof Andrzej WĄSOWSKI

 10. prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

 

W uroczystym posiedzeniu Rady uczestniczyli także dotychczasowi członkowie Rady KSAP:

 • prof. Zbigniew Cieślak
 • prof. Maria Gintowt-Jankowicz
 • Katarzyna Szarkowska

 

Obecni byli również:

 • Szef Służby Cywilnej – Dobrosław Dowiat-Urbański
 • przewodniczący Rady Służby Publicznej – Tadeusz Woźniak
 • dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Jan Pastwa  
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski
 • przedstawiciele Szefa Kancelarii Prezydenta RP, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, finansów publicznych, spraw zagranicznych oraz szkolnictwa wyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego