Rada Ministrów przyjęła wyższe limity mianowań w służbie cywilnej

26.09.2018

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów jej członkowie przyjęli przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej "Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021". Zakłada on zwiększone limity mianowań urzędników w służbie cywilnej w wysokościach: w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób, w 2021 r. – 550 osób. W 2018 r. limit ten wyniósł 350.

Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Urzędnicy mianowani stanowią grupę profesjonalnie przygotowanych pracowników administracji rządowej, którzy na trwałe chcą związać swoją dalszą karierę ze służbą publiczną.

Urzędnicy służby cywilnej:

  • otrzymują comiesięczny, dodatkowy składnik wynagrodzenia (dodatek służby cywilnej), który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • wraz ze stażem pracy uzyskują dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie do 12 dni,
  • uzyskują większą ochronę zatrudnienia i wynagrodzenia.

Szerzej o mianowaniach piszemy w rubryce Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie.