Rada OECD przyjęła Rekomendację ws. przywództwa i potencjału służby publicznej

12.02.2019
Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

17 stycznia 2019 r. Rada Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) przyjęła Rekomendację, która dotyczy przywództwa i potencjału służby publicznej.

Dokument o nazwie “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera czternaście zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby publicznej. Określa stan idealny, do którego państwa członkowskie Organizacji powinny dążyć w procesie reformy administracji. Zasady te podzielono na trzy główne kategorie:

  • kultura i przywództwo oparte na wartościach,
  • wykwalifikowani i skuteczni urzędnicy publiczni (identyfikacja i rozwój umiejętności i kompetencji, nabór, uczenie się, zdolność do przyciągania i zatrzymywania w urzędach utalentowanych pracowników, ocenianie i wynagradzanie wyników), 
  • responsywne i adaptacyjne publiczne systemy zatrudnienia (instytucje, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, warunki zatrudnienia, decentralizacja zarządzania kadrami, udział urzędników w decydowaniu publicznym, mobilność).

Dokument powstał w ramach prac Sieci ds. Zatrudnienia i Zarządzania w Sektorze Publicznym (PEM), która jest częścią Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego. W ubiegłym roku projekt Rekomendacji został poddany szerokim konsultacjom publicznym. Szczególnie aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele administracji oraz środowisk akademickich i eksperckich z Polski. 

Kolejnym etapem będą m.in. prace nad narzędziami ułatwiającymi sygnatariuszom Rekomendacji jej wdrażanie.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć na stronie OECD poświęconej Rekomendacji.