Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt „Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 rok”

19.02.2019
Członkowie Rady Służby Publicznej, Szef Służby Cywilnej i pracownicy Departamentu Służby Cywilnej siedzą dookoła owalnego stołu. Na jego szczycie siedzi Przewodniczący Rady. Bezpośrednio za nim na ścianie widnieje godło a po bokach flagi państwowe

Dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obradowała Rada Służby Publicznej. W trakcie swojego XX posiedzenia jej członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt „Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 rok”. W posiedzeniu wziął także udział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Szef Służby Cywilnej przedstawił członkom Rady tematy szkoleń centralnych, rekomendowane rodzaje szkoleń oraz inne zalecenia, które dotyczą szkoleń w służbie cywilnej.

Wśród tematów tegorocznych szkoleń pojawiają się kwestie związane z równowagą między życiem prywatnym i zawodowym, efektywnym zarządzaniem zespołami oraz badaniem kompetencji miękkich.

Obowiązek zaopiniowania projektu planu szkoleń centralnych przez Radę Służby Publicznej wynika z ustawy o służbie cywilnej.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady wysłuchali również podsumowania Szefa Służby Cywilnej na temat jego dotychczasowych działań na rzecz zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.