Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2019 rok

07.05.2020

Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała "Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2019 roku".

Opinia Rady zostanie przekazana do Prezesa Rady Ministrów, który do końca czerwca akceptuje, bądź odrzuca sprawozdanie. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Rada Służby Publicznej podjęła uchwałę nr 57 w trybie obiegowym.