Raport OECD Government at a Glance 2015

08.07.2015

Uprzejmie informujemy, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport pt. „Government at a Glance 2015” („Rząd i administracja w skrócie 2015”). Zawiera on ok. pięćdziesiąt wskaźników dotyczących funkcjonowania sektora publicznego w państwach OECD. Dane odnoszą się m.in. do finansów publicznych, zatrudnienia w sektorze publicznym, e-administracji, zamówień publicznych, polityki antykorupcyjnej, jakości usług publicznych. Specjalny rozdział poświęcono wpływowi kryzysu finansowego z 2008 r. na liczebność i wynagrodzenia w administracji rządowej (rozdział 6. „Human Resources Management”).

Jest to czwarta edycja raportu – ukazuje się on co dwa lata od 2009 r. Opracowuje go Komitet OECD ds. Zarządzania Publicznego (OECD Public Governance Committee).

Raport OECD "Government at a Glance 2015: