Raport OECD na temat kompetencji kadr służby cywilnej

29.12.2017

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała wyniki międzynarodowego badania porównawczego na temat kompetencji kadr służby cywilnej. Zgodnie z nimi, o zmianach polityki kadrowej powinna decydować chęć optymalnego wykorzystania doświadczenia i umiejętności urzędników, a nie tylko dążenie do ograniczenia kosztów osobowych i liczebności administracji.

Wyniki tego badania prezentuje raport pt. „Skills for a High Performing Civil Service”. Punktem odniesienia dla analizy jest model stworzony przez OECD. Grupuje on kompetencje nowoczesnej służby cywilnej wokół czterech zadań. Są to:

  1. doradzanie politykom w procesie projektowania polityk publicznych,
  2. świadczenie usług publicznych i włączanie obywateli w proces decyzyjny,
  3. angażowanie w realizację zadań publicznych innych podmiotów,
  4. budowanie sieci współpracy z innymi organizacjami.

W każdej grupie wprowadzono dodatkowy podział na umiejętności podstawowe oraz związane z myśleniem innowacyjnym i strategicznym. Autorzy raportu próbują także ustalić, w jaki sposób służba cywilna może te umiejętności nabywać, rozwijać oraz maksymalnie wykorzystywać. Poszczególne rozdziały dotyczą:

  • sposobów długofalowego przewidywania braków kadrowych,
  • identyfikacji luk kompetencyjnych/potrzeb szkoleniowych,
  • systemów rekrutacji, w tym budowania wizerunku administracji jako pracodawcy,
  • zarządzania talentami,
  • polityki szkoleniowej, w tym szkolenia wyższych kadr urzędniczych,
  • wykorzystywania umiejętności urzędników poprzez m.in. wspieranie ich mobilności poziomej.

Raport powstał na podstawie badania ankietowego na temat strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, które przeprowadzono w ramach Sieci OECD ds. Zatrudnienia i Zarządzania w Sektorze Publicznym. Polskę reprezentuje w niej Szef Służby Cywilnej.

Publikacja jest dostępna w Bibliotece OECD. Osoby, które nie mają uprawnień do pobrania publikacji, mogą ją bezpłatnie przeczytać online lub kupić.