Rekomendacja OECD – przygotowanie do oceny systemu uczciwości sektora publicznego

25.09.2019
Logo OECD

23 września spotkali się w siedzibie OECD w Paryżu członkowie zespołu zadaniowego grupy roboczej Wyższych Urzędników ds. Uczciwości (ang. Senior Public Integrity Official, SPIO), która działa w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD). Zakończyli oni wczoraj prace nad projektem pierwszej grupy wskaźników, które pomogą ocenić uczciwość służby publicznej. Dalsze prace pokażą, na ile krajom członkowskim OECD udało się wprowadzić w życie zalecenia, które promują budowę kultury uczciwości w służbie publicznej.

Członkowie zespołu zadaniowego ds. opracowania mierników rozmawiali o zestawie wskaźników do zasad, które promuje Rekomendacja Rady dotycząca uczciwości w służbie publicznej. Tematem dyskusji było 6 z 13 zasad:

  • Strategia (zasada nr 3),
  • Merytokracja (zasada nr 7),
  • Zarządzanie ryzykiem (zasada nr 10),
  • Egzekwowanie (zasada nr 11),
  • Nadzór (zasada nr 12),
  • Uczestnictwo (zasada nr 13).

Wybór zasad, które członkowie zespołu zadaniowego przeanalizowali w pierwszej kolejności, to efekt uzgodnień członków SPIO z marca tego roku.

Co dalej?

  • Członkowie SPIO  zapoznają się z propozycją zespołu zadaniowego i uzgodnią stanowisko ws. mierników.
  • Na podstawie stanowiska SPIO eksperci OECD opracują zestaw pytań ewaluacyjnych.
  • W 2020 roku OECD planuje przeprowadzić pilotaż badania.
  • Pozytywna ocena pilotażu umożliwi analizę systemu uczciwości sektora publicznego. Obejmie ona 37 krajów członkowskich OECD.

O zespole

Prace zespołu zadaniowego ds. opracowania mierników nadzoruje kierownik Wydziału Uczciwości Publicznej przy OECD, który kieruje pracami SPIO – Janos Bertok. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 7 krajów, które angażują się we współpracę grupy roboczej SPIO. Są to m.in. przedstawiciele Austrii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Szefa Służby Cywilnej reprezentuje na forum SPIO Katarzyna Dudzik, koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej KPRM.