Rekomendacje OECD na rzecz otwartego państwa - ruszyły konsultacje

10.08.2017
Grafika przedstawia logo OECD - kulę ziemską i napis: OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Opublikowany projekt rekomendacji zawiera zalecenia w sprawie budowy państwa opartego na przejrzystych procedurach, sprawnym reagowaniu na potrzeby obywateli i współpracy z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje społeczne trwają do 10 września.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) od ponad dziesięciu lat bada strategie i inicjatywy związane z dostępnością i transparentnością informacji i usług publicznych. Miesięczne konsultacje społeczne mają pomóc w zebraniu uwag interesariuszy z całego świata. Udział w nich mogą wziąć zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji społecznych i instytucji publicznych, jak i zwykli obywatele.

Brzmienie poszczególnych fragmentów projektu można poprawić lub skomentować za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na temat rekomendacji oraz idei "otwartego państwa" dostępne są na stronie internetowej OECD.