Rekrutacja do udziału w 9. Europejskiej Konferencji Jakości

08.03.2017

Hasłem tegorocznej konferencji jest “Joining forces and breaking silos towards a better performing, transparent and inclusive public administration”. Odbędzie się ona 15 – 16 maja 2017 na Malcie. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

Rekrutacja uczestników konferencji będzie przebiegać dwuetapowo. Wstępna selekcja uczestników, zgodnie z zaleceniami organizatorów, należy do kompetencji pojedynczego punktu kontaktowego. Funkcję tę pełni Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM, krajowy korespondent CAF.

Prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w Konferencji przesłały zgłoszenia do14 marca br., na adres: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl oraz lukasz.swietlikowski [at] kprm.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę stanowiska, komórki organizacyjnej i urzędu,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • uzasadnienie udziału w wydarzeniu (maksymalnie 200 słów).

Katarzyna Dudzik, która pełni funkcję pojedynczego punktu kontaktowego, i która koordynuje udział przedstawicieli Polski w Konferencji – przeprowadzi selekcję w oparciu o przyznany naszemu krajowi limit miejsc. Wysokość limitu poznamy pod koniec marca. Podczas selekcji decydujące znaczenie będą mieć uzasadnienie oraz kolejność zgłoszeń. Krajowy korespondent CAF poinformuje o wyborze osoby wskazane do udziału w konferencji. Uczestnicy wydarzenia otrzymają również informacje o zasadach rejestracji on-line.

Organizatorzy nie przekazali jeszcze ostatecznej wersji programu.

Głównym tematem konferencji będzie przełamywanie silosowości w celu poprawy funkcjonowania administracji publicznej. Podczas dwudniowej konferencji reprezentanci 20 krajów przedstawią 36 innowacyjnych rozwiązań z zakresu:

 • zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym (ang. Human Resource Management in Public Sector);
 • współpracy i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania polityk publicznych (ang. Cooperation and inclusiveness in Policy Making and Implementation);
 • innowacyjnego świadczenia usług dla obywateli i biznesu w celu zaspokajania ich potrzeb (ang. Innovative service delivery to citizens and business to satisfy customers’ needs);
 • otwartego i przejrzystego rządu (ang. Open and transparent government as a solid foundation).

Wśród prezentowanych rozwiązań znajdą się również 2 dobre praktyki z Polski. Zespół niezależnych ekspertów DSC KPRM wyłonił je spośród 12 nadesłanych opisów. Będą to praktyki zgłoszone przez:

 1. Urząd Miasta Lublin – „Twoje miasto, Ty decyduj – program partycypacji społecznej Miasta Lublin”.
 2. Urząd Miasta i Gminy Morawica – „Transparentne zarządzanie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi”.

Szczegółowe informacje na temat procesu wyboru dobrych praktyk na szczeblu krajowym są dostępne na stronie DSC KPRM.

Informacje praktyczne

 • językiem roboczym konferencji będzie język angielski,
 • udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
 • koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi urząd delegujący,
 • koszty zakwaterowania prezenterów dobrych praktyk pokrywa prezydencja maltańska.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami DSC KPRM: Katarzyną Dudzik (tel. 22 694 6664, e-mail: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl) lub Łukaszem Świetlikowskim (tel. 22 694 70 18, e-mail: lukasz.swietlikowski [at] kprm.gov.pl).