Relacja na żywo ze spotkania roboczego sieci EUPAN

17.09.2019

19 września w Helsinkach odbędzie się spotkanie robocze Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (EUPAN). Pierwsza część spotkania, które obejmuje dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów będzie relacjonowana na żywo – początek o godzinie 9:00 czasu polskiego. Relacja będzie dostępna na stronie EUPAN.

Europejska Sieć Administracji Publicznej (ang.: European Public Administration Network ‒ EUPAN) to nieformalne forum współpracy dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za administrację publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących do członkostwa oraz Komisji Europejskiej. Sieć współpracuje na trzech szczeblach: politycznym (ministrowie), zarządczym (dyrektorzy generalni) i roboczym (eksperci).

Podczas spotkania w Helsinkach głównymi tematami, wokół których toczyć się będzie dyskusja i wymiana doświadczeń są kwestia zaufania w administracji publicznej oraz potencjał, jaki niesie ze sobą cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

W załączniku znajdą Państwo dodatkowe informacje oraz agendę spotkania.