Relacja z 59. Sesji Komitetu ds. Zarządzania Publicznego OECD

19.04.2019
Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

W trwających 3 dni (15-17 kwietnia) obradach Komitetu PGC (Public Governance Committee), w Paryżu, uczestnicy dyskutowali o zagadnieniach, które dotyczyły rozwoju polityk publicznych i dobrego zarządzania publicznego. Zaprezentowano także dobre praktyki, które są już wdrażane w krajach OECD i przynoszą pozytywne wyniki.

Podczas obrad reprezentanci Polski przedstawili dwie dobre praktyki:

  • zastępca dyrektora w Departamencie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartłomiej Banaszak przedstawił proces tworzenia projektu Konstytucji dla Nauki. Zwrócił szczególną uwagę na dwie innowacyjne formuły wykorzystane na etapie prekonsultacji: konkurs na założenia nowej ustawy i Narodowy Kongres Nauki;
  • szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański opowiedział o projekcie „Akademia oceny wpływu regulacji”. Departament Służby Cywilnej KPRM realizuje ten projekt przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obie praktyki zaprezentowane przez polskich przedstawicieli zostaną włączone do raportu końcowego z badania OECD dotyczącego prowadzenia polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy).

W 59. Sesji uczestniczył także dr Łukasz Świetlikowski z Centrum Oceny Administracji KPRM. Jako członek Biura Komitetu ds. Zarządzania Publicznego OECD brał udział także w dodatkowych spotkaniach członków Biura towarzyszących PGC.