Relacja ze spotkania Europejskiej Sieci Administracji Publicznej w Helsinkach

23.09.2019
Logo EUAPN

19 i 20  września w Helsinkach odbyło się spotkanie Sieci EUPAN (European Public Administration Network) na szczeblu roboczym. Finlandia, która przewodniczy pracom sieci EUPAN w tym półroczu, postawiła na zajęcie się aktualnymi problemami i wyzwaniami związanymi z modernizacją administracji publicznej. Podczas spotkania w Helsinkach głównymi tematami, wokół których toczyła się dyskusja były kwestia zaufania w administracji publicznej oraz potencjał, jaki niesie ze sobą cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Uczestnicy spotkania grupy roboczej wzięli udział w dyskusji panelowej dot. roli zaufania, etyki oraz sztucznej inteligencji w administracji publicznej oraz w warsztatach. Wśród panelistów byli przedstawiciele fińskich uczelni, OECD, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów Finlandii oraz przedstawiciel fińskiej branży technologicznej.

Polskę na spotkaniu reprezentowali:

  • Witold Stelmaski z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej DSC KPRM – przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej,
  • dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA Paweł Jędrzejewski – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Europejska Sieć Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network ‒ EUPAN) to nieformalne forum współpracy dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za administrację publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących do członkostwa oraz Komisji Europejskiej. Sieć współpracuje na trzech szczeblach: politycznym (ministrowie), zarządczym (dyrektorzy generalni) i roboczym (eksperci).