Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich

02.10.2017
Zdjęcie przedstawia audytorium podczas konferencji.

To hasło konferencji zorganizowanej w czwartek (28 września) z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej w warszawskim hotelu Airport Okęcie. Wydarzenie było poświęcone znoszeniu barier, które utrudniają osobom niepełnosprawnym pełny udział w życiu społecznym i korzystanie z usług publicznych.

Polskie i norweskie doświadczenia w zakresie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa tego środowiska, dostępność cyfrowa usług publicznych oraz przyjazna i skuteczna komunikacja z obywatelem – to główne tematy wykładów, dyskusji i warsztatów, przeprowadzonych podczas konferencji. Podczas równoległych sesji panelowych i warsztatów uczestnicy spotkania zastanawiali się:

  1. Jak wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych?

  2. Jak projektować witryny internetowe urzędów, aby były dostępne dla osób niedowidzących?

  3. Jak skutecznie komunikować się z obywatelami?

Panele dyskusyjne i warsztaty prowadzili pracownicy administracji polskiej i norweskiej oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, działający w organizacjach pozarządowych.

– Administracja XXI wieku to administracja otwarta, przyjazna i przede wszystkim dostępna – bo cóż nam po najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach, jeżeli nie będą mogli z nich korzystać wszyscy obywatele? – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, otwierając konferencję. W konferencji wzięli udział także m.in.:

  • I sekretarz ambasady Norwegii Are Nagoda,
  • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz,
  • p.o. prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich,
  • Anna Bjørshol i Kristine Vierli z Dyrekcji ds. Dzieci, Młodzieży i Spraw Rodzinnych Królestwa Norwegii,
  • Godtfred Bøen i Janine Schaller-Bøyum z Ministerstwa Samorządu Lokalnego i Modernizacji,
  • Espen Rørvik Tjøstolvsen z Agencji Zarządzania Publicznego.

We wrześniu minęło pięć lat od czasu, gdy Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta wprowadziła nowy sposób myślenia o niepełnosprawności i problemach osób nią dotkniętych. Dotychczas skupiano się na jej aspektach medycznych – kwestiach właściwego leczenia i rehabilitacji. Obecnie za główny problem uważana jest nie sama niepełnosprawność, lecz liczne bariery utrudniające lub wręcz uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Bariery te związane są z niedostosowanym do ich potrzeb sposobem projektowania przestrzeni publicznej, ale także z niewłaściwym stosunkiem wielu „zdrowych” członków społeczeństwa do współobywateli z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu "Różne potrzeby, równe standardy", finansowanego z funduszy norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.