Rozpoczęła się rekrutacja do Young Leaders’ Program 2020-2021

23.08.2019

Do 4 października mogą Państwo przesyłać zgłoszenia do programu kształcenia liderów „Young Leaders’ Program” (YLP) i ubiegać się o udział w rocznym kursie w Japonii.

Czym jest Young Leader’s Program

YLP jest skierowany do pracowników administracji publicznej, którzy mają mniej niż 40 lat i odznaczają się potencjałem przywódczym. Uczestnik programu musi posiadać:

 • minimum trzyletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej,

 • wyższe wykształcenie (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny),

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat), oraz

 • poświadczenie dobrego stanu zdrowia.

Stypendyści YLP spędzą rok (od października 2020 roku do wrzesień 2021 roku) w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) w Tokio. W ramach przewidzianych zajęć obowiązkowych uczesnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • systemów politycznych,

 • stosunków międzynarodowych,

 • gospodarki i administracji.

Oprócz tego każdy będzie mógł wybrać dodatkowe, zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami zawodowymi, kursy. Absolwenci programu uzyskają tytuł magistra administracji publicznej/polityk publicznych.

Wszystkie zajęcia w ramach programu prowadzone są w języku angielskim.

Young Leaders’ Program to inicjatywa japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT), które pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca w trakcie trwania nauki comiesięczne stypendium w wysokości 242 000 jenów. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych opłat za studia oraz mają zapewnione zakwaterowanie.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą do 4 października przesłać poniższe dokumenty na adres: Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-001 Warszawa.

 1. Pismo dyrektora generalnego ze zgodą na udział w programie.
 2. Wypełniony formularz aplikacyjny (zgodnie ze wzorem, 4 egzemplarze – wszystkie podpisane własnoręcznie).
 3. Aktualne fotografie w formacie 5 cm x 4 cm podpisane i przypięte do każdego formularza aplikacyjnego (4 sztuki).
 4. Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem, po 4 egzemplarze).
 5. Oficjalny odpis albo oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich – ukończonych przez kandydata (4 egzemplarze, wszystkie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 6. Oficjalna kopia dyplomu/ów albo oficjalny odpis dyplomu/ów ukończenia studiów (4 egzemplarze, wszystkie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (TOEFL iBT 79 pkt albo IELTS 6.0 pkt albo FCE 169 pkt albo inny). Certyfikat musi być  wydany w ciągu ostatnich dwóch lat, przez jedną z ogólnie uznawanych jednostek, instytucji certyfikujących, np. Cambridge, TOEFL, IELTS itp. (4 uwierzytelnione egzemplarze).
 8. Cztery kopie paszportu.
 9. Trzystronicowy list motywacyjny wyjaśniający motywację do udziału w programie YLP, oczekiwania, aspiracje aplikanta i plany na przyszłość (4 egzemplarze).
 10. Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do eseju (4 egzemplarze).
 11. Poświadczenie dobrego stanu zdrowia (zgodnie z formularzem, 4 egzemplarze poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 12. Zgoda na przetwarzanie danych medycznych (zgodnie z formularzem).

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy zapoznać się z poniższymi materiałami:

 1. Opis programu i wymagania: Application guidelines. Japanese government (MEXT) Scholarship for 2020.
 2. Formularz aplikacyjny: Application for Japanese Government (MEXT) Scholarship.
 3. Formularz listu rekomendacyjnego: Recommendation Form.
 4. Karta badań lekarskich: Certificate of Health.
 5. Pytania do eseju: Essay Questions.
 6. Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Uwaga! Wszystkie wymagane dokumenty/kopie, w języku angielskim, muszą zostać uwierzytelnione oraz przygotowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie programu. Nieprawidłowo przygotowane dokumenty odeślemy aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury rekrutacyjnej. Aby uniknąć błędów formalnych, zachęcamy Państwa do skorzystania, z opracowanej przez DSC KPRM, listy sprawdzającej. Umożliwia ona samoocenę poprawności zgłoszenia przed jego wysłaniem.

DSC KPRM dokonuje wstępnej, formalnej i merytorycznej, selekcji zgłoszeń. Kryteria oceny merytorycznej są następujące:

 1. Motywacja do udziału opisana w trzystronicowym eseju (m.in. przydatność uzyskanej wiedzy w wykonywaniu zadań służbowych, dzielenie się nią po powrocie z innymi pracownikami (kaskadowanie wiedzy)).
 2. Zgodność profilu wykształcenia z celami i zakresem tematycznym programu (punkty dodatkowe).
 3. Posiadanie statusu urzędnika służby cywilnej (punkty dodatkowe).

Po ocenie, DSC KPRM przesyła wybrane zgłoszenia wraz z listem rekomendacyjnym do Ambasady Japonii w Warszawie. W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez GRIPS (instytucję przyjmującą), a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez MEXT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Witold Stelmaski (KPRM)

tel.: 22 694 74 61

e-mail: witold.stelmaski [at] kprm.gov.pl

Jacek Mendyk (Ambasada Japonii)

tel.: 22 584 73 05

e-mail: jacek.mendyk [at] wr.mofa.go.jp