Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych

17.05.2017

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM w zakładce „Informacja o projektach realizowanych w KPRM” została zamieszczona informacja o prowadzonej analizie rynku w zakresie kosztów realizacji szkoleń w ramach projektu „Skuteczne Standardy Nadzoru”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.