RSP pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2016 rok

07.06.2017

Najważniejszym tematem wczorajszych obrad Rady Służby Publicznej było „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2016 roku”. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali też sprawozdanie z wykonania art. 17 ustawy budżetowej na 2016 rok.

Rada Służby Publicznej przygotowuje się także do obserwacji tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 1 lipca Radę będzie reprezentował w Warszawskim Centrum EXPO XXI doc. dr inż. Marek Kisilowski.

W czasie posiedzenia członkowie Rady przyjęli uchwały w sprawie: