Rusza druga edycja programu ARGO Top Public Executive

06.12.2018

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaprasza do udziału w projekcie ARGO Top Public Executive. Uczestnicy projektu będą mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności przywódcze, komunikacyjne i zarządcze, które wynikają z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Podczas kształcenia organizatorzy korzystają z harvardzkiej metody studium przypadku. Współorganizator, IESE Business School, od lat stosuje ją w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym i publicznym.

Do udziału w projekcie mogą zgłosić się przedstawiciele kadry zarządzającej w instytucjach administracji publicznej:

  • podsekretarze stanu,
  • dyrektorzy generalni,
  • dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów itp.

Od marca do października 2019 r. uczestnicy wezmą udział w 20 sesjach szkoleniowych w Polsce (siedziba KSAP) i w Hiszpanii (Madryt, Barcelona). Językiem wykładowym będzie angielski.

Chęć udziału można zgłaszać do 21 stycznia 2019 r.

Organizatorzy finansują:

  • udział w programie,
  • bilet lotniczy, kolejowy,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.