Ruszył nabór wniosków do konkursu Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej

04.03.2019
Logo EPSA 2019

Europejski Instytut Administracji Publicznej ogłosił kolejną edycję konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA). Nabór wniosków potrwa do 18 kwietnia 2019 roku.

Czym jest EPSA?

Konkurs jest organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht. Jest to renomowana, działająca od ponad trzydziestu lat fundacja, której celem jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności urzędników państw członkowskich UE w zakresie problematyki unijnej.

Jest to już siódma edycję konkursu, który odbywa się co dwa lata od 2007 roku.

Poprzednia edycja EPSA przyciągnęła ponad 150 projektów z 30 krajów europejskich oraz z kilku instytucji i agencji UE. Instytucje sektora publicznego na wszystkich szczeblach w całej Europie miały okazję zaprezentować swoje osiągnięcia, uczyć się od innych i tym samym stać się częścią europejskiej przestrzeni sektora publicznego.

Temat przewodni i kategorie konkursowe EPSA 2019

Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem „Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości” (New solutions to complex challenges – a public sector citizen-centric, sustainable and fit for the future).

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach w zależności od szczebla administracji:

  1. Projekty instytucji na szczeblu europejskim i krajowym;
  2. Projekty instytucji na szczeblu regionalnym (np. województwo);
  3. Projekty instytucji szczebla ponadlokalnego lub lokalnego (pp. powiat/ gmina).

W przypadku projektów, które obejmują partnerów z różnych szczebli administracji, kategoria administracyjna zostanie określona na podstawie statusu wnioskodawcy wiodącego, wyznaczonego przez partnerów.

Kto może aplikować?

Głównym wnioskodawcą musi być podmiot sektora publicznego z dowolnego szczebla administracji. Oznacza to, że w konkursie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty i instytucje publiczne z miast, władze lokalne, gminne, na poziomie regionalnym, a także instytucje sektora publicznego na szczeblu krajowym i europejskim.

Projekt może złożyć kilku aplikujących, ale musi być wyznaczony podmiot wiodący.

Szczegóły konkursu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej EPSA 2019. Znajdują się tam szczegóły uczestnictwa, materiały informacyjne oraz inne istotne informacje dotyczące konkursu w języku angielskim.

Na zwycięzców czekają nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się od 4 do 6 listopada 2019 r. w Maastricht (Holandia).