Ruszył nabór wniosków do Nagrody Sektora Publicznego ONZ

19.12.2017

Głównym celem konkursu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod nazwą United Nations Public Service Awards (UNPSA) jest wspieranie innowacji w sektorze publicznym. Mogą w nim wziąć udział organizacje publiczne dowolnego szczebla zarządzania ze wszystkich państw członkowskich ONZ.

W 2018 roku nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach:

  • „Docieranie do osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu (np. osób z niepełnosprawnościami, migrantów, uchodźców, osób żyjących w ubóstwie) poprzez odpowiednie usługi publiczne i partnerstwa” (Reaching the poorest and most vulnerable through inclusive services and partnerships);
  • „Zwiększanie otwartości instytucji i udziału interesariuszy w procesie decyzyjnym” (Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making);
  • „Promowanie usług publicznych zmniejszających nierówność płci , które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030” (Promoting gender responsive public services to achieve the Sustainable Development Goals).

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 7 lutego 2018 r. w systemie on-line, dostępnym na stronie internetowej konkursu. Wniosek musi być napisany w jednym z sześciu urzędowych języków ONZ (preferowane angielski i francuski).

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom odbędzie w Marrakeszu (Maroko), prawdopodobnie 23 czerwca 2018 r., w światowy Dzień Służby Publicznej.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać:

  • na stronie konkursu,
  • kontaktując się ze wskazanymi na tej stronie pracownikami Departamentu Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ,
  • pisząc na adres unpsa2018 [at] un.org.

W poprzednich latach nagrody zdobyła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2009 r.) i Urząd Skarbowy w Sierpcu (2011 r.).