Ruszył nabór wniosków do Nagrody Sektora Publicznego ONZ

15.10.2019

Głównym celem konkursu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod nazwą United Nations Public Service Awards (UNPSA) jest wspieranie innowacji w sektorze publicznym. W konkursie mogą wziąć udział organizacje publiczne dowolnego szczebla zarządzania ze wszystkich państw członkowskich ONZ.

W 2020 roku nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

  1. Zapewnienie powszechnych i sprawiedliwych usług dla wszystkich (Delivering inclusive and equitable services for all);
  2. Promowanie zintegrowanych mechanizmów zrównoważonego rozwoju (Promoting integrated mechanisms for sustainable development);
  3. Rozwijanie przejrzystych i odpowiedzialnych instytucji publicznych (Developing transparent and accountable public institutions);
  4. Promowanie transformacji cyfrowej w instytucjach sektora publicznego (Promoting digital transformation in public sector institutions);
  5. Promowanie usług publicznych, które uwzględniają problematykę płci, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju (Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs).

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 27 listopada 2019 r. w systemie on-line, dostępnym na stronie internetowej konkursu: https://publicadministration.un.org/en/UNPSA. Wniosek musi być napisany w jednym z sześciu urzędowych języków ONZ (preferowane angielski i francuski).

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom odbędzie się w Republice Korei w czerwcu 2020 r., w światowy Dzień Służby Publicznej.

Więcej informacji w języku angielskim mogą Państwo uzyskać:

W poprzednich latach nagrody zdobyły Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2009 r.) i Urząd Skarbowy w Sierpcu (2011 r.).