Ruszyła rekrutacja do KSAP

01.02.2017

Do 10 marca można zgłaszać chęć podjęcia nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ukończenie KSAP może stać się początkiem profesjonalnej kariery w administracji publicznej. 

Kształcenie w Krajowej Szkole to szansa na to, aby:

 • zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kontynuować intensywną naukę języków obcych,
 • odbyć staże zawodowe: krajowe i zagraniczne,
 • zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem i pozwoli wpływać na funkcjonowanie administracji publicznej.

Kształcenie w KSAP trwa 19 miesięcy Słuchaczom Szkoły przysługuje stypendium oraz gwarantowane ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest zakwaterowanie w Kolegium KSAP.

Słuchacze wyłaniani są w corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy:

 • nie ukończyli 32 lat,
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Do udziału w rekrutacji KSAP zaprasza osoby, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe poświęcić się służbie na rzecz państwa,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają predyspozycje przywódcze,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • mają szeroką wiedzę ogólną.

Dodatkowym atutem będą doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w działalności społecznej.

Naukę w KSAP rozpocznie maksymalnie 40 słuchaczy. Zajęcia rozpoczną się 1 września 2017 r.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie do KSAP, powinny przesłać dokumenty do KSAP do 10 marca 2017 r.

Informacji na temat rekrutacji do KSAP udziela Biuro Spraw Personalnych.

Kontakt:

 • tel. +48 22 60 80 128; +48 22 60 80 130; +48 22 60 80 131
 • e-mail: rekrutacja [at] ksap.gov.pl