Ruszyła rekrutacja do KSAP

02.01.2018

Do 23 lutego można zgłaszać chęć podjęcia nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ukończenie KSAP może stać się początkiem profesjonalnej kariery w administracji publicznej. 

Kształcenie w Krajowej Szkole to szansa na to, aby:

 • zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kontynuować intensywną naukę języków obcych,
 • odbyć staże zawodowe: krajowe i zagraniczne,
 • zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem i pozwoli wpływać na funkcjonowanie administracji publicznej,
 • mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej,
 • rozwijać i ulepszać system funkcjonowania państwa.

Kształcenie w KSAP trwa 19 miesięcy. Słuchaczom Szkoły przysługuje stypendium oraz gwarantowane ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest zakwaterowanie w Kolegium KSAP. Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2018 r.

Słuchacze wyłaniani są w corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy:

 • nie ukończyli 32 lat,
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Do udziału w rekrutacji KSAP zaprasza osoby, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe podjąć służbę na rzecz państwa i jego obywateli,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • chcą się rozwijać i podnosić kwalifikacje zawodowe,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • mają predyspozycje przywódcze,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • mają szeroką wiedzę ogólną.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w działalności społecznej.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie do KSAP, powinny przesłać dokumenty do 23 lutego 2018 r.

Jak zgłosić się do postępowania rekrutacyjnego?

 1. Wypełnij i wyślij w Internetowym Systemie Zgłoszeń KSAP (ISZ) formularz zgłoszeniowy oraz ankietę na temat zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego.
 2. Wydrukuj, podpisz i prześlij pocztą lub złóż w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP", zgłoszenie oraz pozostałe dokumenty.

Kontakt:

 • tel. +48 22 60 80 128;
 • e-mail: rekrutacja [at] ksap.gov.pl;
 • adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa.

Zachęcamy do śledzenia nowości w sekcji Rekrutacja, na stronie KSAP. Zapraszamy też na Dni otwarte, które odbędą się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego:

 • 10 stycznia 2018 r. (środa), godz. 17:00-19:00,
 • 27 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 10:00-12:00,
 • 8 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00.