Samoocena kultury uczciwości - nowe dobre praktyki w zakładce „Etyka w urzędzie”

14.03.2019

Jak skutecznie przeprowadzić w urzędzie samoocenę kultury uczciwości? Od czego zacząć badanie i jak wykorzystać jego rezultaty? Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z dobrymi praktykami, które publikujemy w Serwisie Służby Cywilnej. Stała poprawa kultury uczciwości w urzędach administracji rządowej jest jednym z priorytetów Szefa Służby Cywilnej.

W zakładce „Anonimowa samoocena kultury uczciwości w służbie cywilnej” znajdą Państwo:

  • ogólne informacje na temat samooceny,
  • przykładowy formularz badania oraz gotowy plik do analizy zebranych danych,
  • sugestie, jak wykorzystać efekty badania i osiągnąć spodziewane korzyści.

Jako dobre praktyki wybraliśmy badania przeprowadzone w dwóch urzędach:

  • Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Anonimowa samoocena jest jedną z rekomendacji Szefa Służby Cywilnej zawartych w zaleceniu w zakresie promowania kultury uczciwości.

Zachęcamy do lektury.