Seminarium etyczne dla beneficjentów POIiŚ - relacja

15.10.2019
Prowadzący spotkanie przemawia zza białej mównicy do mikrofonu. Obok niego stół prezydialny za którym siedzą uczestnicy spotkania. Za stołem ekran na którym wyświetlana jest prezentacja

Jak zwiększać świadomość etyczną swoich pracowników? Jak przeciwdziałać nadużyciom finansowym? Czy funkcja doradcy ds. etyki jest potrzebna? Na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy seminarium „Przeciwdziałanie nadużyciom w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko” skierowanym do beneficjentów Programu. Spotkanie odbyło się 14 i 15 października w Józefowie. W poniedziałek działania Szefa Służby Cywilnej (SSC) z zakresu budowy i promocji kultury uczciwości przedstawiła Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na działania podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat., w tym m.in. opracowanie i upowszechnienie:

 • zalecenia SSC w zakresie promowania kultury uczciwości,
 • materiałów szkoleniowych,
 • przykładowego kwestionariusza do badania kultury uczciwości,
 • wskazówek w zakresie właściwego rozumienia i przestrzegania zasady neutralności politycznej.

Ważna część prezentacji dotyczyła funkcji doradcy ds. etyki. Wsparciem dla kierowników urzędów w ustanawianiu takiej funkcji w instytucji będzie zalecenie Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej. Projekt dokumentu, opracowany przez zespół zadaniowy, będzie przedmiotem dyskusji na najbliższym spotkaniu zespołu doradców ds. etyki.

W trakcie obu dni seminarium swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się m.in. przedstawiciele:

 • Ministerstwa Finansów,
 • Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Prokuratury Krajowej,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Fundacji im. Stefana Batorego.

Organizatorem seminarium był Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Seminarium rozpoczął dyrektor Jarosław Orliński, prowadził dyrektor Marcin Szymański.

Więcej informacji na temat działań Szefa Służby Cywilnej w zakresie budowy i promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej oraz prac zespołu doradców ds. etyki znajdą Państwo w zakładce „Etyka w urzędzie”.