Seminarium „Projektowanie uniwersalne – dostęp do informacji”

19.10.2017
Na zdjęciu widzimy tzw. "family photo" uczestników seminarium

Polskie i norweskie doświadczenia w projektowaniu usług, przestrzeni i informacji publicznych dostępnych dla wszystkich były głównymi tematami seminarium zorganizowanego przez Szefa Służby Cywilnej i Wojewodę Wielkopolskiego 19 października w Poznaniu.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacji pozarządowych oraz świata nauki. Gościem specjalnym spotkania była prof. Kirsten Ribu z Instytutu Technologii Informacyjnej Oslo and Akershus University College, która opowiedziała o norweskich doświadczeniach w projektowaniu usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze spektrum autyzmu (ASD). Zarówno prelegenci jak i uczestnicy seminarium podkreślali, że dobrze zaprojektowana informacja publiczna (dostępna dla odbiorców z różnymi rodzajami niepełnosprawności) bezpośrednio przekłada się na jakość usług publicznych świadczonych przez administrację.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu "Różne potrzeby, równe standardy", finansowanego z funduszy norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej i uwrażliwienie polskich urzędników na sprawy związane z dostępnością do usług publicznych.