Służba cywilna – zaufanie i komunikacja

21.01.2015

Budowa społecznego zaufania do administracji publicznej i uruchomienie nowych projektów ułatwiających kontakt obywatela z urzędami to najważniejsze tematy konferencji szefów urzędów i urzędników na co dzień zajmujących się obsługą obywateli w blisko 200 urzędach w całej Polsce. W pierwszym tego typu spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli szef KPRM Jacek Cichocki i szef służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel.

Szef KPRM Jacek Cichocki, w imieniu premier Ewy Kopacz, podziękował urzędnikom za 25 lat pracy na rzecz budowania państwa polskiego i zaapelował o wypełnienie słowa służba nową treścią.  Minister wskazał również najistotniejsze wyzwania dla administracji w najbliższym czasie: - budowę serwisu gromadzącego usługi e-administracji, utworzenie w KPRM centralnej infolinii powiązanej z infoliniami resortowymi i wojewódzkimi, większe otwarcie urzędów na klientów oraz sprawną reakcję na wszystkie zapytania i wnioski obywatelskie.

Relacja z wystąpienia ministra Jacka Cichockiego na stronie premier.gov.pl

To chyba pierwszy raz, gdy  tak  liczne grono przedstawicieli służby cywilnej z całej Polski zebrało się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Premier, że zgodziła się na zorganizowanie tego spotkania w swojej siedzibie - rozpoczęła wystąpienie minister Claudia Torres-Bartyzel. Szef służby cywilnej podkreśliła rolę, jaką w procesie przemian demokratycznych i integracji europejskiej odegrał profesjonalny i zaangażowany korpus służby cywilniej.

Odpowiadając na przedstawione przez ministra Cichockiego postulaty, przedstawiła zainicjowane przez Szefa Służby Cywilnej konkretne projekty uruchomienia jeszcze w 2015 roku odpowiednich usług administracji publicznej oraz powiązanego z nimi systemu szkoleń. Zgodnie z zawartą w exposé premier Ewy Kopacz deklaracją, przygotowywany jest także program praktyk dla studentów, którzy w administracji będą zdobywać praktyczne, nieodzowne w pracy zawodowej umiejętności. Program ten w sposób zasadniczy uzupełni proces kształcenia młodych ludzi, zapewniając im lepszy start w ich życie zawodowe. Naszą odpowiedzią na postawione przez Panią Premier zadanie muszą być działania, które spowodują, że do końca roku każdy obywatel, który zwróci się z pytaniem do urzędu – elektronicznie, telefonicznie, osobiście, czy listownie – będzie miał poczucie, że załatwił swoją sprawę i że na swoje pytania otrzymał życzliwą, wyczerpującą i jasno sformułowaną odpowiedź. - powiedziała minister Claudia Torres-Bartyzel.

Wystąpienie minister Claudii Torres-Bartyzel

W części merytorycznej spotkania badania społeczne przybliżające problem niskiego zaufania obywateli do instytucji publicznych przedstawili prof. Mirosława Grabowska i prof. Janusz Czapiński.Jak wskazała prof. Mirosława Grabowska, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, obecnie średnia ocena jakości obsługi w urzędach według Polaków to 5,21 na 10 możliwych punktów.

 

Prof. Janusz Czapiński, omawiając wyniki badań prowadzonych w ramach „Diagnozy Społecznej”, zwrócił m.in. uwagę na znaczenie kapitału społecznego dla tempa wzrostu gospodarczego.

 

Prof. Stanisław Mazur wymienił dwie reguły fundamentalne, warunkujące wzmacnianie zaufania obywateli do administracji publicznej. Są to: wzrost zaufania urzędników do obywateli i wzmacnianie zaufania zarówno między urzędnikami, jak i między politykami i urzędnikami. Dodał, że działania na rzecz wzmacniania tego zaufania, z powodu występujących między nimi współzależności, powinny stanowić pakiet przedsięwzięć modernizacyjnych, a administracja, aby osiągnąć sukces, musi działać według ściśle określonego planu i strategii jego realizacji.

 

Jak podkreślił Mariusz Sokołowski, kluczem do osiągnięcia wysokiego poziomu zaufania społecznego do Policji była odpowiedź tej instytucji na potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa, otwartość na obywateli i media oraz profesjonalne i zaangażowane informowanie o pracy policjantów przez służby prasowo-informacyjne Policji.

 

Źródłem sukcesu Archiwum Państwowego w Lublinie w zakresie działań informacyjnych był natomiast autorski projekt jego pracowników, dotyczący stworzenia strony internetowej w formie fotobloga pod nazwą „Galeria Jezuicka 13”.

 

Strategię Urzędu Skarbowego w Starachowicach pt. „Edukacja podatkowa – skuteczna komunikacja z klientem”, przedstawił naczelnik urzędu Artur Jarosiński.