Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał dla administracji?

26.10.2016
Zdjęcie przedstawia przemawiającą minister Beatę Kempę

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa otworzyła dziś debatę publiczną na temat kształtu polskiej administracji. „Rząd musi sprawnie realizować ogromną ilość usług publicznych, które świadczy na rzecz obywateli. Nie da się tego robić bez dobrze zorganizowanego korpusu urzędniczego” – zapewniła minister podczas konferencji, która odbyła się dziś w KPRM.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, że kadry administracji publicznej powinny dostarczać obywatelom usługi, które są szybkie, tanie i przewidywalne.

Dyskusje w trzech równoległych panelach poprzedziła prezentacja szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, w której omówił podstawowe różnice między czterema segmentami administracji publicznej:  służbą cywilną, administracją samorządową, administracją państwową i pozostałą administracją, regulowaną przez odrębne ustawy. Minister zachęcił uczestników spotkania do aktywnego udziału w debacie, podkreślając, że jego prezentacja nie zawiera gotowych rozwiązań ustawowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej różnych korpusów,  środowisk naukowych i politycy. Wnioski i materiały z debaty zostaną w listopadzie opublikowane na naszej stronie internetowej w ramach nowego numeru "Przeglądu Służby Cywilnej". Zainteresowani mogą też wysłuchać wystąpień oraz dyskusji panelowych.

Poniżej pełny program konferencji:                                                                                                                 

I część konferencji - sesja plenarna

W stronę służby publicznej – wystąpienia wprowadzające:

 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa
 • Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera

"Służba publiczna w Polsce – diagnoza" – szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański

 

II część konferencji – sesje pogłębione

Sesja 1. Rekrutacja i mobilność

W administracji publicznej nie obowiązuje jeden ustawowy standard naboru. Czy potrzebne są rozwiązania i regulacje, które ułatwią migrację pracowników pomiędzy organizacjami i obszarami administracji publicznej?

Jak sprawić, aby kompetencje osoby wyłonionej w otwartym i konkurencyjnym naborze dawały „gwarancję jakości”?

Wprowadzenie: przewodniczący Rady Służby Publicznej Tadeusz Woźniak

Dyskusja z udziałem przedstawicieli:

 • urzędów wojewódzkich (dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Woźniak)
 • administracji samorządowej (zastępca burmistrza Dzielnicy Pragi-Północ m.st. Warszawa Dariusz Kacprzak)
 • związków zawodowych (zastępca przewodniczącego SKPARiS Jerzy Wawrzyniak)
 • środowiska akademickiego (doc. dr inż. Marek Kisilowski z Politechniki Warszawskiej, członek Rady Służby Publicznej)

Moderacja i podsumowanie panelu: menedżer ds. administracji publicznej PwC Zuzanna Bartczak

Dyskusja z uczestnikami konferencji

 

Sesja 2. Wyższe stanowiska, kompetencje i rozwój zawodowy

Skuteczne zarządzanie i sprawna realizacja wizji kierownictwa danej instytucji to kluczowe zadania osób na wyższych stanowiskach w służbie publicznej. Stąd tak ważne jest odpowiednie i stałe rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej.

Jak projektować ścieżki rozwoju urzędników? Czy warto wypracować jednolite rozwiązania dla wszystkich urzędników? Jaką rolę powinna pełnić Krajowa Szkoła Administracji Publicznej?

Wprowadzenie, moderacja i podsumowanie panelu: dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Urszula Dubejko

Dyskusja z udziałem przedstawicieli:

 • administracji rządowej (dyrektor generalny MS Radosław Płucisz)
 • administracji samorządowej (burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz)
 • interesariuszy (dyrektor KSAP, dr Wojciech Federczyk)
 • środowiska akademickiego (dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH, członek Rady KSAP)

Dyskusja z uczestnikami konferencji

 

Sesja 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i etyka

Etyka i uczciwość są niezbędne do dobrej realizacji polityk publicznych. Ugruntowany system uczciwości podnosi jakość decyzji, wpływa na wzrost zaufania publicznego i przekłada się na efektywność wdrażania polityk publicznych. Pozwala także obniżyć nakłady finansowe.

Czy powinien powstać kodeks etyczny dla całej administracji publicznej? Jaki kształt należałoby mu nadać? Czy łączyć wskazania etyczne z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a jeśli tak – w jaki sposób?

Wprowadzenie, moderacja i podsumowanie panelu: zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Michał Graczyk

Dyskusja z udziałem przedstawicieli:

 • administracji rządowej (Katarzyna Dudzik, Departament Służby Cywilnej)
 • administracji samorządowej (ekspert TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski)
 • środowiska akademickiego (ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz z KUL oraz dr Bogusław Przywora z AJD/UEK)

Dyskusja z uczestnikami konferencji                                                                                                                

 

III Część konferencji: sesja plenarna

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z sesji pogłębionych

Podsumowanie konferencji – szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański