Spotkania doradców ds. etyki w służbie cywilnej

23.05.2019
Zdjęcie przedstawia 4 osoby siedzące przy głównym stole. Są to, od lewej: koordynator Maciej Szmit z DSC KPRM, dyrektor DSC KPRM Michał Graczyk, koordynator Katarzyna Dudzik z DSC KPRM, starszy specjalista w DSC KPRM Witold Stelmaski. Na zdjęciu widać też osoby siedzące po bokach. Na ścianie wisi godło Polski, po jego prawej i lewej stronie stoją flagi narodowe, po 5 z każdej strony

Dziś zakończyło się ostatnie z trzech spotkań zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej. W dniach 21─23 maja członkowie zespołu z 53 urzędów z całego kraju spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wymieniali się doświadczeniami w budowaniu kultury uczciwości i uczestniczyli w warsztatach. Rozmowy o problemach związanych z etyką i praca w grupach pozwalają doradcom ds. etyki doskonalić kompetencje, aby pełnić tę funkcję skutecznie.

Każde ze spotkań otworzył w imieniu szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego dyrektor Departamentu Służby Cywilnej (DSC) Michał Graczyk.

Co było tematem dyskusji?

Członkowie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej:

  • podsumowali wyniki analizy sprawozdań dyrektorów generalnych i kierowników urzędów w zakresie budowania kultury uczciwości w służbie cywilnej w 2018 r.;
  • wymienili się dobrymi praktykami i doświadczeniami związanymi z działaniami, jakie doradcy ds. etyki podejmują, by wspierać dyrektorów generalnych i kierowników urzędów w budowaniu kultury uczciwości w urzędach administracji rządowej,
  • uzgodnili, że jest potrzeba, by wypracować standardy pracy doradcy ds. etyki.

Warsztaty dla doradców

Ważną częścią każdego z trzech spotkań były warsztaty. Dotyczyły one nowych elementów programu szkoleniowego Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych:

  • Jacek Bielawa z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, autor nowego bloku tematycznego „Zagadnienia wstępne”, przeprowadził warsztaty nt. źródeł moralności i filozoficznych podstaw etyki urzędniczej;
  • Katarzyna Dudzik z DSC KPRM, koordynator zespołu, przeprowadziła, we współpracy z członkami zespołu, warsztaty poświęcone analizie nowych scenariuszy problemów etycznych.

W spotkaniach zespołu doradców ds. etyki uczestniczyło 71osób.

Formuła spotkania

Piąte spotkanie zespołu doradców ds. etyki odbyło się w podziale na grupy urzędów. W kolejnych dniach spotykali się członkowie zespołu z:

  • urzędów centralnych (21 maja),
  • urzędów wojewódzkich (22 maja),
  • KPRM i ministerstw (23 maja).

Członkowie zespołu zaproponowali taką formę współpracy w ramach ubiegłorocznej ewaluacji jego prac. Spotkanie w mniejszym gronie umożliwiło swobodną wymianę doświadczeń i efektywną dyskusję podczas warsztatów. Uczestnicy pozytywnie ocenili taką formułę pracy. Odtąd, w miarę możliwości, każdego roku jedno ze spotkań będzie odbywało się w podziale na grupy urzędów. 

Prace zespołu doradców ds. etyki zainicjował w lipcu 2017 roku szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Ta współpraca umożliwia doradcom ds. etyki wymianę wiedzy i dobrych praktyk, które są ukierunkowane na budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Relacje z poprzednich spotkań zespołu ds. etyki w służbie cywilnej