Spotkanie ekspertów CAF w Łodzi

14.07.2017

Wczoraj w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST) w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF). W spotkaniu uczestniczyło 20 ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej i sektora prywatnego.

Eksperci CAF mają nie tylko doświadczenie w przeprowadzaniu samooceny z wykorzystaniem metody CAF, ale także są przygotowani, aby przeprowadzić poświadczenie jakości zastosowania CAF. Spotkanie pozwoliło uczestnikom:

  • zapoznać się z zadaniami i celami NIST,
  • omówić temat udziału ekspertów i roli Instytutu w „Procedurze poświadczenia jakości zastosowania CAF”,
  • zapoznać się z informacją Krajowego Korespondenta CAF na temat działań Departamentu Służby Cywilnej KPRM w zakresie promocji CAF w administracji rządowej.

Podczas spotkania Szefa Służby Cywilnej reprezentowała Katarzyna Dudzik, która  pełni funkcję Krajowego Korespondenta CAF. Przedstawiła ona m.in. wyniki ankiety na temat znajomości i zainteresowania stosowaniem metody CAF, którą Szef Służby Cywilnej skierował w kwietniu br. do dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

Do udziału w spotkaniu ekspertów CAF zaprosiła dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Z końcem ubiegłego roku NIST przejął od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rolę Krajowego Koordynatora CAF do spraw jednostek samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat metody CAF na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz NIST.