Spotkanie Europejskiej Sieci Administracji Publicznej w Wiedniu

12.10.2018
Zdjęcie przedstawia 6 reprezentantów Rumunii i Austrii na spotkaniu Europejskiej Sieci Administracji Publicznej w Wiedniu

11 i 12 października w Austria Center Vienna odbyło się spotkanie robocze członków Sieci EUPAN oraz spotkanie Krajowych Korespondentów CAF (Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny). Polskę reprezentowali przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej – Katarzyna Dudzik i Krzysztof Banaś z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej DSC.

Austria, która przewodniczy pracom sieci EUPAN w tym półroczu, promuje modernizację i innowacyjność administracji publicznej poprzez wymianę doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W tym celu delegaci Austrii przygotowali i przeprowadzili dwa badania międzynarodowe:

  1. Nowe sposoby pracy w administracji publicznej (aspekty prawne, pracownicze i organizacyjne),
  2. Wizualizacja informacji o wynikach - obecne trendy w sprawozdawczości.

Podczas spotkania grupy roboczej uczestnicy zapoznali się ze wstępnymi wynikami obu badań. Raporty, które Austria przygotuje na grudniowe spotkanie dyrektorów generalnych właściwych ds. administracji publicznej/służby cywilnej, zamieścimy w Serwisie Służby Cywilnej.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w warsztatach przygotowanych przez organizatorów. Dotyczyły one m.in.:

  • nowych sposobów pracy w administracji publicznej i ich prawnych aspektów,
  • przepisów prawnych i rozwiązań organizacyjnych, które promują integrację osób z niepełnosprawnościami w służbie cywilnej,
  • inicjatyw i praktyk w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami.

12 października spotkali się także Krajowi Korespondenci CAF. Przedstawiciele Austrii podsumowali wtedy wszystkie uwagi, które zgłosiły poszczególne kraje UE w ramach aktualizacji metody CAF. Uczestnicy spotkania rozmawiali głównie o pięciu kryteriach Potencjału: przywództwie, ludziach, strategii i planowaniu, partnerstwie i zasobach oraz procesach.

W 2019 r. prace nad aktualizacją metody i opracowaniem wersji CAF 2020 poprowadzą przedstawiciele Rumunii (w I półroczu), a następnie Finlandii.