Spotkanie Europejskiej Sieci Praktyków ds. Uczciwości

25.11.2019

W Brukseli odbyło się spotkanie Europejskiej Sieci Praktyków ds. Uczciwości (ang. European Network of Integrity Practitioners, ENIP). Trwało ono od 20 do 22 listopada. Przedstawiciele Austrii, Estonii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Słowenii poznali m.in. flamandzki program profesjonalizacji doradców ds. etyki, sposoby budowania kultury zaufania w organizacji. Wymieniali się też dobrymi praktykami związanymi z budową kultury uczciwości.

Spotkaniu przewodniczyła Kristien Verbraeken - ekspertka ds. uczciwości w administracji flamandzkiej.

W programie

  • 20 listopada – uczestnicy poznali założenia i zasady działania programu profesjonalizacji doradców ds. etyki. Adresatami flamandzkiego programu szkoleniowego są doradcy i liderzy organizacji. Flamandzka administracja wprowadza go konsekwentnie, od kilku lat.
  • 21 listopada – uczestnicy omawiali przykłady budowania kultury organizacji opartej na zaufaniu pracodawcy do pracowników. Takie podejście zaprezentowało kierownictwo zakładu usług wspólnych dla rządu Flandrii. Na takim podejściu korzysta przede wszystkim pracodawca. Większe zaangażowanie pracowników w pracę i ich lojalność przekładają się na niższą rotację.
  • 22 listopada – tematem przewodnim dyskusji była nowa Dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).  

Doświadczenia krajowe

Uczestnicy spotkania mieli też za zadanie zaprezentować najnowsze krajowe rozwiązania w zakresie uczciwości. Przedstawicielką Szefa Służby Cywilnej była Katarzyna Dudzik – koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej KPRM. Omówiła ona działania Szefa Służby Cywilnej związane z budową kultury uczciwości, w tym m.in.:

  • programy szkoleniowe z zakresu etyki i uczciwości,
  • kursy e-learningowe opracowane na podstawie tych programów,
  • cel i zasady działania zespołu doradców ds. etyki.

O działaniach Szefa Służby Cywilnej związanych z tą tematyką informujemy w zakładce Serwisu Służby Cywilnej Etyka w urzędzie.