Spotkanie Grupy OECD Wyższych Urzędników ds. Uczciwości

06.11.2019
Uczestnicy spotkania siedzą za dużym, prostokątnym stołem. Na pierwszym planie zdjęcia z napisame Pologne (Polska po francusku)

4 i 5 listopada w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli grupy roboczej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Development and Cooperation – OCED) Wyższych Urzędników ds. Uczciwości (ang. Senior Public Integrity Officers – SPIO).

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania omawiali sposoby oceny postępów we wdrażaniu każdej z trzynastu zasad Rekomendacji Rady dotyczącej uczciwości systemu uczciwości. Przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej w pracach SPIO Katarzyna Dudzik z DSC KPRM przedstawiła postęp polskiej centralnej administracji rządowej we wdrażaniu zasady nr 13 Rekomendacji. Zgodnie z nią kraje członkowskie OECD mają obowiązek zapewnić pracownikom administracji rządowej:

  • właściwą informacje na temat standardów uczciwości,
  • dobrze dopasowane do grupy docelowej szkolenia z tej tematyki,
  • wskazówki i porady na temat standardów uczciwości.

Ocena postępów odbywa się za pomocą modeli, które są elementem podręcznika pt. Integrity Handbook. Zawiera on wskazówki na temat sposobu w jaki można i należy wdrażać zasady określone w Rekomendacji Rady by skutecznie rozwijać system uczciwości w sektorze publicznym.

Drugiego dnia członkowie SPIO omawiali przede wszystkim narzędzia i metody, które mogą pomóc wdrożyć 8 zasadę Rekomendacji Rady. Rada zaleca w niej aby państwa członkowskie OECD zapewniły pracownikom administracji informacje, szkolenia oraz wytyczne w jaki sposób stosować standardy uczciwości w administracji publicznej. W czasie dyskusji Katarzyna Dudzik przedstawiła główne założenia projektu standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej oraz cel, skład, zasady i dotychczasowe rezultaty pracy zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej.