Spotkanie inauguracyjne grupy asesorów w służbie cywilnej

09.02.2018
Na zdjęciu widzimy ekran. Rzutnik wyświetla slajd "Asesorzy w służbie cywilnej"

W piątek, 2 lutego, w KPRM odbyło się pierwsze spotkanie członków nowo utworzonej grupy asesorów. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o naborze do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od ubiegłego roku sesja assessment center jest jednym z etapów rekrutacji do Szkoły.

Czym jest assessment center?

Assessment center (AC) to narzędzie, które wykorzystuje się do diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Pozwala ono ocenić umiejętności i zachowania kandydatów podczas wykonywania przez nich zadań. W oparciu o swoje obserwacje asesorzy oceniają kompetencje uczestników badania.

Kto tworzy grupę asesorów?

Grupę asesorów tworzą pracownicy:

  • ministerstw,
  • urzędów centralnych,
  • wojewódzkich,
  • KPRM,
  • KSAP.

Są to osoby przeszkolone lub takie, które mają doświadczenie w obszarze AC. Prace grupy koordynuje Departament Służby Cywilnej KPRM.

Dlaczego powstała grupa asesorów?

Wykorzystanie sesji AC podczas ubiegłorocznej rekrutacji do KSAP było jedną z przyczyn, dla których szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański utworzył grupę asesorów. Przygotują oni i przeprowadzą sesje AC podczas rekrutacji do KSAP. Mogą też uczestniczyć w projektach AC w innych urzędach.