Spotkanie krajowych korespondentów CAF

03.07.2018
CAF 2020 tematem dyskusji podczas spotkania krajowych korespondentów CAF w Brukseli

Dzisiaj w Brukseli spotkali się krajowi korespondenci CAF (ang. Common Assessment Framework, Wspólna Metoda Oceny). Polskę reprezentowali Katarzyna Dudzik, która pełni tę funkcję w imieniu Szefa Służby Cywilnej i dr hab. Jarosław Szymanek z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), krajowy koordynator ds. jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach prac warsztatowych uczestnicy spotkania podjęli dyskusję nad zakresem aktualizacji modelu CAF. Polskie stanowisko w tej sprawie opracował krajowy korespondent CAF przy wsparciu ekspertów z zespołu, którego prace koordynuje NIST. Aktualizacja modelu Wspólnej Metody Oceny to jeden z priorytetów austriackiej prezydencji w Sieci EUPAN. Prace zaplanowano na blisko dwa lata. Ich efektem ma być model CAF 2020, który zastąpi obowiązującą wersję.

Organizatorzy spotkania

Spotkanie krajowych korespondentów CAF w Brukseli zorganizowali:

  • Austria, która od 1 lipca sprawuje prezydencję w Radzie UE i przewodniczy pracom Europejskiej Sieci ds. Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, EUPAN),
  • Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht (ang. the European Institute of Public Administration, EIPA).

CAF

CAF, czyli Wspólna Metoda Oceny jest narzędziem zarządzania jakością. Dzięki niemu pracownicy mogą ocenić i usprawnić pracę własnej organizacji. Więcej informacji na temat modelu CAF i procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF można znaleźć w polskiej wersji językowej podręcznika „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013”.