Spotkanie Szefa Służby Cywilnej z Ambasadorem Palestyny

27.11.2018
Ambasador Palestyny JE Mahmoud Khalifa oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański

Z inicjatywy Ambasady Palestyny Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański spotkał się z Ambasadorem Palestyny, Jego Ekscelencją Mahmoudem Khalifa’em. Celem spotkania była wymiana informacji na temat służby cywilnej w obu krajach.

Podczas godzinnego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów min. Dobrosław Dowiat-Urbański przedstawił:

  • zakres podmiotowy służby cywilnej w Polsce,

  • kompetencje i zadania Szefa Służby Cywilnej jako centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach służby cywilnej,

  • główne zasady, którymi powinni kierować się członkowie korpusu służby cywilnej.

Ambasador Palestyny JE Mahmoud Khalifa przypomniał, że kilkuset urzędników Palestyny zdobywało swoją wiedzę na polskich uczelniach. Zwrócił uwagę na funkcjonowanie szkoły administracji, która od blisko 8 lat kształci kadry urzędnicze w Palestynie. Jego Ekscelencja podkreślił zainteresowanie doświadczeniami, jakie nasz kraj zdobywał w trakcie budowy systemu służby cywilnej. 

Szef Służby Cywilnej przekazał Ambasadorowi prezentację na temat systemu służby cywilnej w Polsce. Ma ona być wstępnym źródłem informacji dla urzędników w Palestynie na temat zasad funkcjonowania służby cywilnej w naszym kraju.

Obie strony wyraziły gotowość wymiany doświadczeń w przyszłości.