Spotkanie Szefa Służby Cywilnej z audytorami z albańskiego Urzędu Kontroli Państwowej

10.07.2017

Do Polski z wizytą studyjną przybyli przedstawiciele Urzędu Kontroli Państwowej w Albanii. Wizyta ma pomóc albańskim urzędnikom w zdobyciu wiedzy na temat zarządzania kadrami administracji publicznej.

Dzisiejsze spotkanie z ministrem Dobrosławem Dowiatem-Urbańskim, które odbyło się w NIK, to jeden z wielu punktów programu wizyty studyjnej.

12 lipca odbędzie się spotkanie na poziomie roboczym, podczas którego dr Łukasz Świetlikowski z Zespołu Współpracy Międzynarodowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM przedstawi system służby cywilnej. W swojej prezentacji omówi szczegółowo:

  • model służby cywilnej,
  • narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi,
  • najlepsze praktyki.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzą również m.in. delegaturę NIK w Łodzi, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wizyta jest częścią międzynarodowego projektu na rzecz Urzędu Kontroli Państwowej w Albanii pt. „Strengthening of external auditing capacities” („Wzmacnianie zdolności do kontroli zewnętrznej”).

Projekt, za którego realizację odpowiada Najwyższa Izba Kontroli, finansuje Komisja Europejska.