Spotkanie szefa służby cywilnej z przewodniczącym słowackiej Rady Służby Cywilnej

05.02.2020
Szef Służby Cywilnej, wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej oraz kierownictwo Departamentu Służby Cywilnej siedzą za stołem. Za nimi flagi Polski i Unii Europejskiej

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański spotkał się z delegacją słowackiej Rady Służby Cywilnej. Przewodniczył jej, kierujący pracami Rady, Pavol Tkač. W spotkaniu wziął również przedstawiciel polskiej Rady Służby Publicznej – jej wiceprzewodniczący Lech Kołakowski.

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM podzielili się polskimi doświadczeniami z zakresu budowy systemu służby cywilnej oraz szczegółami dotyczącymi standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Słowackim gościom zaprezentowali m. in.:

  • najważniejsze etapy budowy nowoczesnej administracji rządowej po 1989 roku,
  • cechy i ramy prawne systemu służby cywilnej,
  • kształt i zadania Rady Służby Publicznej
  • typy i metodologię szkoleń,
  • dane statystyczne i finansowe,
  • działania z zakresu budowania kultury uczciwości i etyki w służbie cywilnej,
  • standardy zarządzania zasobami ludzkimi.

Z kolei goście opowiedzieli o  swoich doświadczeniach dot. ram prawnych i wartości słowackiej służby cywilnej.

Podczas spotkania Szefowi Służby Cywilnej towarzyszyli:

  • zastępcy dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Magdalena Eilmes-Klasińska i Hubert Wojtach oraz
  • pracownicy Departamentu: Krzysztof Banaś, Katarzyna Dudzik, Jacek Pawłowski oraz Witold Stelmaski.

Spotkanie zorganizowano na prośbę strony słowackiej.