Spotkanie urzędników do spraw etyki w Utrechcie

19.01.2018

Podczas trzydniowego spotkania w Utrechcie (Holandia), członkowie nieformalnej Europejskiej Sieci Urzędników do spraw Etyki (European Network for Integrity Professionals, ENIP) rozmawiali o aktualnych działaniach podejmowanych przez państwa zrzeszone w sieci.

Od 17 do 19 stycznia przedstawiciele państw członkowskich ENIP wymieniali się krajowymi doświadczeniami w zakresie walki z korupcją oraz promocją uczciwości i zasad etyki wśród urzędników. Innym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania była funkcja sygnalisty (whistleblower) i zasady jego funkcjonowania w różnych krajach. Prezentacje na ten temat wygłosili dr Kim Loyens z Uniwersytetu w Utrechcie i prof. Muel Kaptein z Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie.

ENIP jest nieformalną organizacją, która powstała w 2015 roku w Holandii. Głównym celem Sieci jest opracowanie polityk i programów, które ograniczą korupcję oraz wzmocnią kulturę uczciwości i etyki wśród urzędników. Obok Polski w pracę zespołu jest zaangażowanych 6 krajów: Słowenia, Estonia, Belgia, Austria, Holandia i Niemcy. Polskę na spotkaniu reprezentowała Katarzyna Dudzik kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej DSC KPRM.