Spotkanie urzędników do spraw uczciwości OECD w Paryżu

29.11.2017

Podczas dwudniowego spotkania w Paryżu członkowie Sieci Wyższych Urzędników ds. Uczciwości (ang. Senior Public Integrity Officer – SPIO) rozmawiali o  sposobach „pielęgnowania kultury uczciwości” w administracji. Zespół działający przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pracuje nad zestawem narzędzi, które mają ułatwić wdrażanie nowej Rekomendacji Rady dotyczącej uczciwości w służbie publicznej.

To już drugie spotkanie urzędników krajów członkowskich OECD na temat nowej Rekomendacji. Marcowe spotkanie grupy dotyczyło sposobów budowania "spójnego i kompleksowego systemu uczciwości”. Tym razem prace grupy skupiały się na drugim filarze, wokół którego organizacja chce budować system uczciwości.

Na spotkaniu przedstawiciele państw członkowskich zaprezentowali metody uzyskania dowodów skuteczności wdrożonych polityk uczciwości. Dużo uwagi poświecono także podejściu behawioralnemu przy opracowywaniu polityk wspierających urzędników w przestrzeganiu zasad etycznych.

Posiedzenie SPIO zostało poprzedzone spotkaniem zespołu zadaniowego (ang. Task Force on public integrity indicators), który pracuje nad określeniem wskaźników monitorujących stopień wdrażania Rekomendacji Rady. W zespole uczestniczy delegat Szefa Służby Cywilnej w SPIO, Katarzyna Dudzik, koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej w DSC KPRM. Obok Polski, w prace zespołu zaangażowanych jest 5 krajów: Niemcy, Austria, Francja, Holandia i Słowacja.