Spotkanie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej

23.10.2018
Zdjęcie przedstawia 5 osób siedzących przy głównym stole, osoby siedzące po bokach, godło i roll-up z napisem Szef Służby Cywilnej

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po raz czwarty spotkali się członkowie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Przedstawiciele KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich omawiali dylematy etyczne członków korpusu służby cywilnej. Wymienili się też praktykami z zakresu budowania kultury uczciwości w urzędach.

IV spotkanie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej rozpoczął szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Wbrew powszechnym poglądom na temat roli doradców ds. etyki uważa on, że powołanie doradcy nie świadczy o tym, że pracownicy urzędu nie przestrzegają zasad. Wręcz przeciwnie – potwierdza to, że budują oni w swoim urzędzie kulturę uczciwości z zaangażowaniem. Minister Dowiat-Urbański wyjaśnił, ze kierownictwo urzędu wspiera w ten sposób pracowników w codziennym przestrzeganiu zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Głównym tematem spotkania była rola doradcy ds. etyki w służbie cywilnej na tle wybranych rozwiązań międzynarodowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali o:

  • sposobie wyboru doradcy ds. etyki,
  • głównych zadaniach doradcy,
  • wymaganiach wobec doradców ds. etyki,
  • podległości w zakresie realizacji zadań doradcy ds. etyki.

Podczas warsztatów członkowie zespołu zastanawiali się, jakie są ograniczenia, jeśli chodzi o dodatkowe zatrudnienie i zarobkowanie członków korpusu. Sprawę tę rozpatrywali m.in. w kontekście właściwego rozumienia i przestrzegania zasady bezinteresowności i bezstronności. Uczestnicy spotkania wymienili się też doświadczeniami, jakie zgromadzili w ramach badania kultury uczciwości w urzędach. Dobre praktyki zaprezentowali:

  • Marcin Kowalski z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
  • Monika Dziadkowiec z Kancelarii Prezesa Rady  Ministrów.

W spotkaniu uczestniczyło 70 osób z 52 urzędów. Po raz kolejny zespół planuje spotkać się w drugim kwartale 2019 roku.

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański zainicjował prace zespołu doradców ds. etyki - zatrudnionych w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich - w lipcu 2017 roku. Zespół ma podnosić kompetencje osób, które pełnią w urzędach funkcję doradców. Dzięki temu doradcy będą mogli profesjonalnie:

  • wpierać pracowników urzędu, tak aby rozumieli oni i przestrzegali zasad służby cywilnej we właściwy sposób;
  • wspierać dyrektorów generalnych w budowaniu kultury uczciwości w urzędach.

W Serwisie Służby Cywilnej, w zakładce Etyka w urzędzie/Dobre praktyki mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat roli doradcy ds. etyki.