Spotkanie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej

30.10.2019
Zdjęcie przedstawia doradców ds. etyki w służbie cywilnej podczas spotkania zespołu w KPRM

Wczoraj w KPRM spotkali się doradcy ds. etyki, którzy pełnią swoją funkcję w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat projektu standardów pracy doradcy. Doskonalili też swój warsztat.

6. spotkanie doradców ds. etyki otworzył w imieniu Szefa Służby Cywilnej zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM Hubert Wojtach. Podziękował on członkom zespołu zadaniowego, który tworzy 10 doradców. Reprezentują oni następujące urzędy:

 1. Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
 4. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 5. Ministerstwo Obrony Narodowej,
 6. Ministerstwo Sprawiedliwości,
 7. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 8. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
 9. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Projekt standardów pracy doradcy ds. etyki

Koordynator zespołu Katarzyna Dudzik (DSC KPRM) wyjaśniła, dlaczego powołano zespół zadaniowy. Omówiła też zasady jego pracy. Najważniejszym punktem tej części spotkania była prezentacja projektu standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej, który opracował zespół zadaniowy. Dokument ten został skonsultowany ze wszystkimi członkami zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej.

Spotkanie było też okazją do tego, by wyjaśnić wątpliwości i udoskonalić projekt. Pozwoliło to uczestnikom spotkania uzgodnić jego treść. Projekt standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej będą też konsultować dyrektorzy generalni urzędów.

Dokument ten zostanie wydany w formie zalecenia Szefa Służby Cywilnej, które ma:

 • upowszechnić funkcję doradcy w całym korpusie,
 • przyczynić się do ujednolicenia sposobu funkcjonowania doradcy w urzędzie.

Doradcy zdecydowali, by opracować standardy pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej, na  spotkaniu zespołu w maju tego roku.

Warsztat dla doradców

Podczas spotkania doradcy ds. etyki rozwijali też kompetencje miękkie. Dzięki warsztatom uczestnicy spotkania mogli poprawić swoje umiejętności dotyczące:

 • komunikacji interpersonalnej podczas rozmowy z pracownikiem,
 • budowania relacji interpersonalnej,
 • rozpoznawania problemu pracownika,
 • prowadzenia rozmowy doradczej z trudnym rozmówcą – wycofującym się i wypalonym, roszczeniowym i agresywnym, poszukującym wsparcia emocjonalnego.

Warsztat poprowadziła Beata Mazurek-Kucharska – doktor psychologii, ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, diagnozy kompetencji i zastosowania psychologii w procesie doradztwa i rozwoju firm; koordynator projektu Akademia Konsultacji Publicznych w DSC KPRM, realizowany dla pracowników 20 urzędów (ministerstw i urzędów centralnych).

Wymiana doświadczeń

Spotkanie było też okazją do wymiany praktyk, które dotyczyły tego, jak promować kulturę uczciwości w urzędach. Katarzyna Dudzik opowiedziała uczestnikom o konkursie dla pracowników KPRM i ich rodzin, pt. „Etyka artystycznie”. Konkurs, który zorganizowano w maju tego roku, był pomysłem zespołu doradców etycznych KPRM. Objęła go patronatem dyrektor generalna KPRM Magdalena Tarczewska-Szymańska.

Jakie plany?

Doradcy ds. etyki planują kolejne spotkanie zespołu na maj 2020 roku. 

Relacje z poprzednich spotkań zespołu ds. etyki w służbie cywilnej.