Sprawozdania dyrektorów generalnych urzędów za 2016 r.

02.01.2017

Na podstawie ustawy o służbie cywilnej dyrektorzy generalni urzędów (oraz kierownicy urzędów administracji publicznej realizujący zadania dyrektora generalnego urzędu) do dnia 31 stycznia 2017 r. zobowiązani są do złożenia Szefowi Służby Cywilnej sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej za rok 2016.

Departament Służby Cywilnej uruchomił od 2 stycznia 2017 r. system informatyczny Centrum Kompetencji Państwa (CKP), za pośrednictwem którego mozna złożyć to sprawozdanie drogą elektroniczną.

Dotychczas funkcjonujący system SWEZ_HR został włączony do CKP jako moduł SPRAWOZDANIA.

Instrukcję użytkownika oraz inne istotne informacje na temat dostępu do sprawozdania znajdują się w zakładce Centrum Kompetencji Państwa.