Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2016 rok

06.04.2017

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przekazał (31 marca br.) na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku”.

W sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej przedstawił nie tylko najnowsze dane i trendy, ale także scharakteryzował sytuację korpusu służby cywilnej oraz plany na kolejny rok.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć 2016 roku minister Dowiat-Urbański uznał m.in. poprawę sytuacji płacowej najmniej zarabiających członków korpusu służby cywilnej. Pozytywną informacją są także dane o wzroście zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Szef Służby Cywilnej zwraca jednak uwagę m.in. na niepokojący trend związany ze spadkiem zatrudnienia osób młodych (do 30 roku życia).

Głównymi priorytetami Szefa Służby Cywilnej na 2017 rok są:

  • poprawa konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej
  • modernizacja zarządzania służbą cywilną.

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy może je przyjąć lub odrzucić. Sprawozdanie jest opiniowane przez Radę Służby Publicznej - działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy.