Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2017 rok

03.04.2018

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przekazał (29 marca 2018 r.) na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2017 roku”. Przedstawił w nim najnowsze dane i trendy dotyczące sytuacji korpusu służby cywilnej.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zwrócił w sprawozdaniu uwagę m.in. na zjawisko rosnącej fluktuacji i coraz mniejszą konkurencyjność płacową korpusu służby cywilnej. Największym wyzwaniem, przed jakim stoi dziś służba cywilna, jest zdaniem Szefa Służby Cywilnej dobór i utrzymanie profesjonalnej kadry. Dlatego będzie on wspierał proces decyzyjny w zakresie zwiększenia konkurencyjności płacowej służby cywilnej.

Szef Służby Cywilnej wyznaczył też w sprawozdaniu inne plany na 2018 rok. Najważniejsze z nich to:

  • poprawa komunikacji i jakości usług świadczonych przez administrację,
  • wsparcie procesu modernizacji zarządzania oraz zwiększenie profesjonalizmu członków korpusu służby cywilnej,
  • wzmacnianie pozytywnego wizerunku służby cywilnej na arenie międzynarodowej,
  • promowanie kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje je albo odrzuca. Sprawozdanie jest opiniowane przez działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, jakim jest Rada Służby Publicznej (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).