Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2018 rok

03.04.2019

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przekazał (29 marca) Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2018 roku”. W sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej przedstawił najnowsze dane i trendy. Podsumował też sytuację korpusu służby cywilnej i omówił plany na najbliższe 3 lata. Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią sprawozdania.

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje je albo odrzuca. Sprawozdanie jest opiniowane przez działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, jakim jest Rada Służby Publicznej (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).